Số/Ký hiệu văn bản Số 37/KH-UBND
Ngày ban hành Feb 25, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Xuân Sánh
Trích yếu Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm