Số/Ký hiệu văn bản Số 3411/QĐ-UBND
Ngày ban hành Oct 10, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Tăng Văn Luyện
Trích yếu Quyết định về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm