Số/Ký hiệu văn bản Số 839/UBND-VP
Ngày ban hành May 7, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Tăng Văn Luyện
Trích yếu Về việc đôn đốc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động KSTTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công”
Nội dung

Tài liệu đính kèm