Số/Ký hiệu văn bản Số 1866/UBND-VH&TT
Ngày ban hành Oct 23, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Xuân Sánh
Trích yếu V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quần thể văn hóa tâm linh Đền Cuông, huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm