Số/Ký hiệu văn bản Số 331/QĐ-UBND
Ngày ban hành Feb 5, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hà Xuân Quang
Trích yếu Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản QPPL UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và Danh mục văn bản QPPL UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành một phần
Nội dung

Tài liệu đính kèm