Số/Ký hiệu văn bản Số 377/UBND-TNMT
Ngày ban hành Mar 9, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phan Xuân Vinh
Trích yếu Về việc công khai dự thảo và lấy ý kiến nhân dân về lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm