Số/Ký hiệu văn bản Số 133/UBND-TNMT
Ngày ban hành Jan 19, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phan Xuân Vinh
Trích yếu Về việc công khai và lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm