Số/Ký hiệu văn bản Số 345/BC-UBND
Ngày ban hành Oct 15, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Mạnh Hiên
Trích yếu Báo cáo kết quả công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm