Số/Ký hiệu văn bản Số 879/UBND-TCKH
Ngày ban hành May 18, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Hiến
Trích yếu Về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính Phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung

Tài liệu đính kèm