Số/Ký hiệu văn bản Số 01/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jan 6, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Về việc ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội huyện Diễn Châu năm 2017
Nội dung

Tài liệu đính kèm