Số/Ký hiệu văn bản Số 03/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành Dec 29, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2018
Nội dung

Tài liệu đính kèm