Số/Ký hiệu văn bản Số 02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jan 6, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2017, huyện Diễn Châu (phần 1)
Nội dung

Tài liệu đính kèm