Số/Ký hiệu văn bản Số 16/CĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 13, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Công điện khẩn về việc triển khai ứng phó với cơn bão số 10
Nội dung

Tài liệu đính kèm