Số/Ký hiệu văn bản Số: 2078/UBND-KT&HT
Ngày ban hành Nov 22, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hà Xuân Quang
Trích yếu Về việc xử lý xe ô tô dưới 09 chỗ tham gia vận tải khách trái quy định và kiểm tra, xử lý xe ô tô hết niên hạn sử dụng.
Nội dung

Tài liệu đính kèm