Số/Ký hiệu văn bản Số 2529/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 4, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Tăng Văn Luyện
Trích yếu Quyết định về việc công khai danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện Diễn châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm