Số/Ký hiệu văn bản Số 17/CĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 14, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phan Xuân Vinh
Trích yếu Công điện khẩn về phòng chống cơn bão số 10
Nội dung

Tài liệu đính kèm