Số/Ký hiệu văn bản Số 3457/QĐ-UBND
Ngày ban hành Oct 7, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Tăng Văn Luyện
Trích yếu Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2019 huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm