Số/Ký hiệu văn bản Số 50/TB-UBND
Ngày ban hành Mar 29, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Hiến
Trích yếu Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm