Số/Ký hiệu văn bản Số 740/UBND-TNMT
Ngày ban hành Apr 26, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phan Xuân Vinh
Trích yếu Về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và VSMT 2017
Nội dung

Tài liệu đính kèm