Số/Ký hiệu văn bản Số 02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành Dec 31, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Tăng Văn Luyện
Trích yếu Quyết định về việc phân công, phân cấp và quản lý điều hành NSNN năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm