Số/Ký hiệu văn bản Số 224/UBND-TCKH
Ngày ban hành Feb 17, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Hiến
Trích yếu Về việc Quy định đối với giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; giá dịch vụ trông giữ xe; giá tối đa dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm