Số/Ký hiệu văn bản Số 944/UBND-VP
Ngày ban hành May 22, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Mạnh Hiên
Trích yếu Về việc đôn đốc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động KSTTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm