Số/Ký hiệu văn bản Số 03/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Mạnh Hiên
Trích yếu Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL lĩnh vực thanh tra
Nội dung

Tài liệu đính kèm