Số/Ký hiệu văn bản Số 1928/UBND-TCKH
Ngày ban hành Oct 30, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Hiến
Trích yếu Về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 theo Công văn số 3208/STC-TCĐT ngày 23/10/2017 của Sở Tài chính
Nội dung

Tài liệu đính kèm