Số/Ký hiệu văn bản Số 2199/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 3, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phan Xuân Vinh
Trích yếu Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm