Số/Ký hiệu văn bản Số 59/CV-TNMT
Ngày ban hành Jun 29, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Ngô Đình Tưu
Trích yếu Về việc công khai danh sách các đối tượng được xét giao đất ở tại xã Diễn Mỹ
Nội dung

Tài liệu đính kèm