Số/Ký hiệu văn bản Số 520-QĐ/HU
Ngày ban hành Mar 14, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Tăng Văn Luyện
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Nội quy bảo vệ khu vực cấm
Nội dung

Tài liệu đính kèm