Số/Ký hiệu: Số 520-QĐ/HU
Ngày ban hành: 14/03/2018
Người ký: Tăng Văn Luyện
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Nội quy bảo vệ khu vực cấm
Nội dung:

Tài liệu đính kèm