Số/Ký hiệu văn bản Số 143-KH/HU
Ngày ban hành May 30, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hà Xuân Quang
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969-21/7/2019)
Nội dung

Tài liệu đính kèm