Số/Ký hiệu: Số 143-KH/HU
Ngày ban hành: 30/05/2019
Người ký: Hà Xuân Quang
Trích yếu: Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969-21/7/2019)
Nội dung:

Tài liệu đính kèm