Số/Ký hiệu: Số 184 -KH/HU
Ngày ban hành: 16/01/2015
Người ký: Hồ Xuân Bảy
Trích yếu: Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Chi bộ, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Nội dung:

Tài liệu đính kèm