Số/Ký hiệu văn bản Số 276-CV/HU
Ngày ban hành Jan 19, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Tăng Văn Luyện
Trích yếu Về việc thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Nội dung

Tài liệu đính kèm