Số/Ký hiệu: Số - KH/HU
Ngày ban hành: 18/01/2017
Người ký: Tăng Văn Luyện
Trích yếu: KẾ HOẠCH Kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017) và mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017
Nội dung:

Tài liệu đính kèm