Số/Ký hiệu văn bản Số 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành Feb 1, 2021 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hà Xuân Quang
Trích yếu Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
Nội dung

Tài liệu đính kèm