Số/Ký hiệu văn bản Số 17/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 27, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Cương
Trích yếu Về phê chuẩn các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN
Nội dung

Tài liệu đính kèm