Số/Ký hiệu văn bản Số 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành Jul 2, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019 huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm