Số/Ký hiệu văn bản Số 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành Jul 2, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyển
Trích yếu Nghị quyết phê chuẩn phân bổ, sử dụng nguồn vượt thu thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm