Số/Ký hiệu văn bản Số 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành Jun 30, 2021 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hà Xuân Quang
Trích yếu Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung

Tài liệu đính kèm