Số/Ký hiệu văn bản Số 21/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 27, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Cương
Trích yếu Ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung

Tài liệu đính kèm