Số/Ký hiệu văn bản Số 19/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 20, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục công trình đầu tư XDCB
Nội dung

Tài liệu đính kèm