Số/Ký hiệu văn bản Số 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành Apr 8, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết thông qua bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch
Nội dung

Tài liệu đính kèm