Số/Ký hiệu văn bản Số 15/NQ-HĐND
Ngày ban hành Sep 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết về điều chỉnh Quyết toán NSNN năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm