Số/Ký hiệu văn bản Số 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành Jul 6, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm