Số/Ký hiệu văn bản Số 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành Apr 8, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung

Tài liệu đính kèm