Số/Ký hiệu văn bản Số 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 27, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Cương
Trích yếu Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác quản lý đầu tư các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư giai đoạn 2011-2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm