Số/Ký hiệu văn bản Số 19/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 27, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Cương
Trích yếu Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017
Nội dung

Tài liệu đính kèm