Số/Ký hiệu văn bản Số 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành Jun 30, 2021 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hà Xuân Quang
Trích yếu Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung

Tài liệu đính kèm