Số/Ký hiệu văn bản Số 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 27, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Cương
Trích yếu Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Diễn Châu giai đoạn 2015-2017
Nội dung

Tài liệu đính kèm