Số/Ký hiệu văn bản Số 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành Feb 1, 2021 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Thị Thanh
Trích yếu Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung

Tài liệu đính kèm