Số/Ký hiệu văn bản Số 05/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 27, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Cương
Trích yếu Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Nội dung

Tài liệu đính kèm